Nhận định thị trường vàng ngày 24/5 của các chuyên gia, tổ chức tài chính thế giới T3, 24 Tháng 5, 2011

gold.forex.com.vn | 10:42:00 | , , , ,

Bart Melek/ TD Bank Financial Group: Vàng đang họat động khá tốt, mọi người sẽ tiếp tục mua vàng trước những vấn đề khủng hoảng ở Châu Âu.

George Nickas/ FC Ston: Thị trường chứng khoán suy yếu hôm qua không ảnh hưởng đến vàng cũng như sự suy yếu của dầu, các trader chỉ tạm ngừng các lệnh mua.

Ong Yi Ling/ Phillip Futures: Vàng dự kiến được hỗ trợ trên mức $1,500, nếu khủng hoảng bắt dầu lan ra các nước khác ngoài Hy Lạp vàng sẽ lên các đỉnh cao mới.

 
BACK TO TOP