TIN TỪ QUỸ ĐẦU CƠ SPDR

gold.forex.com.vn | 10:54:00 | , , , ,

Quĩ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên giao dịch hôm qua ngày 23/5 đã tiếp tục mua vào 7.578 tấn vàng sau khi đã mua khối lượng lớn hơn 10 tấn trong phiên giao dịch cuối tuần trước.

Thông tin chính thức trên website của quĩ cho biết tổng lượng nắm giữ của quĩ tăng lên mức 1,209.532 tấn.

Dưới đây số liệu chi tiết thay đổi lượng nắm giữ vàng của SPDR:

Ngày : Khối lượng (tấn)

23/5 1,209.532

20/5 1,201.953

18/5 1,191.344

13/5 1,192.253

12/5 1,193.163

11/5 1,201.045

9/5 1,201.954

6/5 1,205.387

5/5 1,208.419

4/5 1,219.94

3/5 1,224.488

 
BACK TO TOP