Chiến lược giao dịch vàng thế giới của các tổ chức tài chính ngày 24/5/2011

gold.forex.com.vn | 09:42:00 |

1. Global Markets Company : mua 1513 – 1515 chốt lời 1525 – 1530 dừng lỗ 1510 (10.15 AM)

2. Sacombank : bán 1522 chốt lời 1514 dừng lỗ 1526 (10.17 AM)

3. Kitco : mua 1507 chốt lời 1523 dừng lỗ 1503 (10.18 AM)

4. Mitsui Busan : mua 1512 chốt lời 1528 – 1531 dừng lỗ 1503 (10.18 AM)

Đang cập nhật…

 
BACK TO TOP