Chiến lược giao dịch vàng thế giới của các tổ chức tài chính ngày 23/5/2011

gold.forex.com.vn | 10:35:00 |

1. Global Markets Company : mua 1505 – 1508 chốt lời 1518 – 1523 dừng lỗ 1503 (9.15 AM)

2. Mitsui Busan : mua 1505 chốt lời 1515 dừng lỗ 1500 (10.15 AM)

3. Kitco : mua 1505 chốt lời 1523 dừng lỗ 1500 (11.15 AM)

4. Trading Central : mua trên 1498 chốt lời 1519 – 1527 dừng lỗ 1498 (1.25 PM)

5. Eximbank : mua trên 1508 chốt lời 1518 dừng lỗ 1503 (1.25 PM)

6. Ecpulse : mua 1500 chốt lời 1523 – 1537 – 1556 dừng lỗ 1474 (2.00 PM)

Đang cập nhật…

 
BACK TO TOP