TIN TỪ QUỸ ĐẦU CƠ SPDR

gold.forex.com.vn | 10:36:00 | , , , ,

Ngày 20/05/2011: Quỹ SPDR mua 10,61 tấn vàng

Quĩ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 20/5 đã bất ngờ mua vào khối lượng lớn 10.61 tấn vàng.

Thông tin chính thức trên website của quĩ cho biết tổng lượng nắm giữ của quĩ tăng lên mức 1,201.953 tấn.

Đây là phiên mua vào đầu tiên sau khi đã liên tục bán ra kể từ đầu tháng đến nay.

Dưới đây số liệu chi tiết thay đổi lượng nắm giữ vàng của SPDR:

Ngày : Khối lượng (tấn)

20/5 1,201.953

18/5 1,191.344

13/5 1,192.253

12/5 1,193.163

11/5 1,201.045

9/5 1,201.954

6/5 1,205.387

5/5 1,208.419

4/5 1,219.94

3/5 1,224.488

 
BACK TO TOP