Nhận định thị trường vàng ngày 26/5 của các chuyên gia, tổ chức tài chính thế giới T5, 26 Tháng 5, 2011

gold.forex.com.vn | 10:12:00 | , , , ,

Fred Schoenstein/ Heraeus Precious Metals Management: Vàng có lực đẩy lên trên $1,500 vì lực bán sẽ không mạnh. Hướng đi của vàng sẽ phụ thuộc vào diễn biến ở eurozone. Vấn đề ở eurozone có thể đẩy vàng kiểm tra biên độ $1,550.

Daniel Major/ RBS: Lo ngại về các vấn đề tài chính Hy Lạp và những ảnh hưởng lan rộng sang các nước khác bao gồm Bồ Đào Nha và Ai len sẽ thúc đẩy lực mua của nhà đầu tư.

Credit Suisse Private Banking: Các luồng vốn đổ vào các quỹ ETF sau một loạt các luồng tiền bán ra trong những tuần gần đây cho thấy tâm lí nhà đầu tư hào hứng hơn. Lãi suất thấp cũng hỗ trợ nhiều cho vàng .

 
BACK TO TOP