Chiến lược giao dịch vàng thế giới của các tổ chức tài chính ngày 26/5/2011

gold.forex.com.vn | 10:11:00 |

1. Asia Commercial Bank : mua 1522 chốt lời 1538 dừng lỗ 1512 (10.00 AM)

2. Mitsui Busan : mua 1523 chốt lời 1535 dừng lỗ 1518 (10.30 AM)

3. Kitco : mua 1520 – 1522 chốt lời 1535 dừng lỗ 1517 (11.10 AM)

4. Global Markets Company : mua 1520 – 1523 chốt lời 1530 – 1535 dừng lỗ 1518 (11.10 AM)

5. Sacombank : bán 1531 chốt lời 1522 dừng lỗ 1536 (11.20 AM)

Đang cập nhật…

 
BACK TO TOP