Chiến lược giao dịch vàng thế giới của các tổ chức tài chính ngày 20/5/2011

gold.forex.com.vn | 09:35:00 |

1. Asia Commercial Bank : bán 1498 chốt lời 1476 dừng lỗ 1507 (9.25 AM)

2. Sacombank : mua 1487 chốt lời 1497 dừng lỗ 1482 (9.35 AM)

3. Kitco : mua 1493 chốt lời 1505 – 1512 dừng lỗ 1488 (10.15 AM

4. Eximbank : mua 1492 chốt lời 1502 dừng lỗ 1487 (1.15 PM)

5. Global Markets Company : mua 1495 – 1497 chốt lời 1510 – 1515 dừng lỗ 1492 (1.40 PM)

Đang cập nhật…

 
BACK TO TOP