TIN TỪ QUỸ ĐẦU CƠ VÀNG SPDR

gold.forex.com.vn | 09:33:00 | , , , ,

Ngày 24/05/2011: Quỹ SPDR mua 4,54 tấn vàng

Thông tin chính thức trên website của quĩ cho biết tổng lượng nắm giữ của quĩ tăng lên mức 1,214.079 tấn.

Đây là phiên mua vào thứ 3 liên tiếp của quĩ SPDR với tổng khổi lượng mua là 23 tấn.

Dưới đây số liệu chi tiết thay đổi lượng nắm giữ vàng của SPDR:

Ngày : Khối lượng (tấn)

24/5 1,214.079

23/5 1,209.532

20/5 1,201.953

18/5 1,191.344

13/5 1,192.253

12/5 1,193.163

11/5 1,201.045

9/5 1,201.954

6/5 1,205.387

5/5 1,208.419

4/5 1,219.94

3/5 1,224.488

 
BACK TO TOP