Nhận định thị trường vàng ngày 25/5 của các chuyên gia, tổ chức tài chính thế giới

gold.forex.com.vn | 09:29:00 | , , , ,

Adam Klopfenstein/ Lind-Waldock: Đôla giảm lần đầu tiên trong 3 phiên ngày hôm qua so với các đồng tiền chính nên nhà đầu tư mua vàng phòng thủ.

Jeff Sherman/ DoubleLine Capital LP: Mọi người coi vàng như một công cụ phòng thủ thay thế cho đôla. Chúng tôi tiếp tục mua vàng và có những dự đoán khả quan về vàng.

Goldman Sachs Group Inc. (GS): Khuyến nghị bán hàng hóa tháng trước, tuy nhiên đang dự đoán giá nguyên liệu thô sẽ tăng thêm, hàng hóa sẽ tăng trên diện rộng, vàng và bạc họat động rất tốt .

 
BACK TO TOP