Việc nâng lãi suất của ECB có thể chưa thích hợp trong điều kiện kinh tế hiện tại

gold.forex.com.vn | 09:58:00 |

Việc nâng lãi suất của ECB có thể chưa thích hợp trong điều kiện kinh tế hiện tại


Chính sách nâng lãi suất của ECB có thể chưa thích hợp trong thời điểm hiện tại và có thể đẩy euro giảm 16% hoặc hơn vì khủng hoảng chính sách khu vực vẫn đang tồn tại, theo Standard Life Investments.
Đồng tiền chung của khu vực có thể suy yếu xuống dưới mức $1.20 tới $1.25 vì euro là một đồng tiền cực kỳ rủi ro tại các mức này vì chính sách thắt lưng buộc bụng và điều kiện tài chính chưa thực sự thích hợp. Một loạt các biện pháp nâng lãi suất chưa thích hợp cho các điều kiện kinh tế của Châu Âu nói chung

 
BACK TO TOP