Nhận định xu hướng giá vàng của Kitco24h

gold.forex.com.vn | 09:58:00 |

Nhn đnh xu hướng giá vàng ca Kitco24h


Vàng tiếp tc thiết lp mc k lc mi ti 1498 usd/oz, ngưỡng tâm lý 1500 usd/oz có tín hiu sm b bt phá trong nhng phiên ti. Nhng bt n v kinh tế, c th là s kin cơ quan xếp hng tín nhim n Standard & Poor h trin vng tín dng n ca Chính ph đã khiến gii đu tư càng đt nim tin vào vàng. Điu này th hin qua vic giá du điu chnh gim nhưng vàng vn tăng rt mnh.Hin ti, vàng nhn được khá nhiu thông tin cơ bn h tr khá tt cho đà tăng giá.

Đi ngang phiên Á, gim nh phiên Âu và tăng mnh phiên M là din biến chính trong phiên giao dch ngày hôm qua. Biên đ dao đng thc tế là 1477 - 1498, lch so vi biên đ kỳ vng ca Kitco 1473 - 1490.

Chiến lược bán đã đt đim đim cht li như kỳ vng.

Nhn đnh xu hướng 24h ti:

Gim nh phiên Á

Gim đu tăng cui phiên Âu

Tăng phiên M

Biên đ dao đng kỳ vng: 1483 - 1508.

Xu hướng chính trong ngày là tăng

Chi
ến lược giao dch:

Canh mua 1487 mc tiêu v 1498 - 1505, dng l nghiêm dưới 1483.

 
BACK TO TOP