Nhận định phiên London ngày 21/04/2011

gold.forex.com.vn | 14:20:00 |

Nhn đnh phiên London ngày 21/04/2011

Cuc kho sát v tình hình kinh tế ca Đc da vào các nhà sn xut và kinh doanh các công ty, theo d đoán tăng lên 110.6 cho thy nên kinh tế khá n đnh. Vào lúc 3h30 là bn tin v doanh s bán l theo tháng ca anh, đây là bn tin khá quan trng nh hưởng mnh đến đng Bng anh cũng như các đng ngoi t chính.

Da vào ch báo RSI trong biu đ 1 gi và 4 gi ta thy tín hiu suy yếu ca giá vàng khi đường này bt đu ri khu vc “qua mua”. Kh năng đường này s di chuyn thp xung khu vc trung tính 50 khiến giá vàng thế gii gim theo trong chiu ngày hôm nay khi lc bán ra chiếm ưu thế dn so vi lc mua vào kim loi quý.

Tuy nhiên t mô hình Bollinger bands trong biu đ 4 gi ta thy giá vàng vn đang thay đi phía trên đường MA 20 cho thy đà tăng giá đang xy ra mnh m. Thêm vào đó, các đường tín hiêu Bollinger đang di chuyn theo chiu hướng t dưới lên càng cũng c cho chiu hướng tăng. Mc h tr gn nht là dãy trên có đ bung bng 1 ti vùng 1503USD/oz, đây cũng là đường h tr MA 20 trong biu đ 1 gi. Giá vàng s tiếp tc tăng trong ngày hôm nay khi chưa th suy yếu xung khi đường MA 20 ti vùng 1497USD/oz.

Biên đ d đoán: 1498-1516

Các mc h tr: 1503-1497- 1492

Các mc kháng c: 1507-1511-1516

Chiến lược kinh doanh:

Mua vùng 1503-1504USD/oz, dng l 1500USD/oz cht li 1509 hoc 1514USD/oz

 
BACK TO TOP