Chiến lược giao dịch vàng 20/04/2011

gold.forex.com.vn | 13:59:00 |


giá vàng sắp chạm cản trên của kênh xu hướng ngày, vì vay cẩn thận khi buy.....
nếu buy thì tranh thủ chốt 1506-1507 cho chắc. Mất công nó retrace lại thi lại phải chờ đơi nữa!!!!!

 
BACK TO TOP