Chiến lược giao dịch vàng của DailyFX ngày 18/04/2011

gold.forex.com.vn | 14:18:00 |

Chiến lược giao dịch vàng của DailyFX ngày 18/04/2011Các mức hỗ trợ: 1445.00 – 1460.00 – 1471.00

Các mức kháng cự: 1497.00 – 1505.00 – 1515.00

Giá hiện tại: 1486.00Chiến lược tham khảo: Mua trên 1471.00 USD/oz với mục tiêu 1497.00 – 1505.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1471.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1460.00 – 1445.00 USD/oz.

 
BACK TO TOP