CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/04/2011

gold.forex.com.vn | 14:58:00 |

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 26/04/2011

Các mức hỗ trợ: 1475.00 – 1485.00 – 1490.00

Các mức kháng cự: 1505.00 – 1511.00 – 1520.00

Giá hiện tại: 1500.66

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1505.00 USD/oz với mục tiêu 1490.00 – 1485.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1505.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1511.00 – 1520.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

 
BACK TO TOP